• Ordningsregler för att hyra gästlägenheten

  För uthyrningsrummet Svartviksslingan 96 i Minneberg gäller följande:

  1. Vem får hyra?
  Den som stadigvarande är bosatt i Minneberg och fyllt 20 år. Observera att det är den boende i Minneberg som är hyresgäst och ansvarar för att Tranans ordningsregler följs och att rummet lämnas i rent och prydligt skick!

  2. Var bokas rummet?
  Rummet bokas på mail: bokning at brftranan.se

  3. Bokningsregler
  Bokning får göras tre månader före önskat hyrestillfälle och avse högst sju på varandra följande nätter. Medlemmar i Tranan får boka rummet fyra månader före hyrestillfället. Lägenheten får bokas för ett tillfälle i taget.
  Sker avbokning 7 dagar före hyrestillfället eller senare är avbokningsavgiften 100 kronor per natt.
  Rummet får disponeras tidigast kl. 14.00 dagen då hyresperioden börjar och skall lämnas i städat skick senast kl. 12.00 dagen då hyresperioden slutar.
  Nyckel till rummet utlämnas och återlämnas efter överenskommelse vid bokningen.
  Hyran, 300 kronor per natt, skall vara inbetald till Tranans plusgirokonto 118 96 57-8 senast 1 vecka före ankomst, om inte betalning inkommit går rummet förlorat.
  Observera att betalning med kontanter inte accepteras.

  4. Sänglinne mm
  Hyresgästen skall själv medföra sänglinne och handdukar.

  5. Städning mm

  Hyresgästen svarar för att såväl uthyrningsrummet som toalett/duschrummet är välstädade när rummet lämnas.
  Utebliven eller dåligt utförd städning samt skador eller försvunnen utrustning kommer att faktureras hyresgästen.

  6. Rökning och husdjur

  Det är förbjudet att röka eller att medföra husdjur i uthyrningsrummet.

  Ordningsreglerna är till för att alla skall trivas och för att nästa hyresgäst skall vara nöjd.

  Brf Tranans styrelse