• Modernisering av hiss Svsl 98

  by  • 1 februari, 2019 • Aktuellt

  Modernisering av hissen i port 98 startar den 18 februari

  Styrelsen har tidigare informerat om att hissen på Svartviksslingan 98 kommer att moderniseras med i början av 2019. Arbetet kommer att starta måndagen den 18 februari och pågå t.o.m. fredagen den 8 mars 2019.

  Under tiden som hissen är under ombyggnad kan den inte användas någon tid på dygnet. Så se till att handla de tunga sakerna innan arbetet startar. Dessutom kommer det med all säkerhet även att uppstå andra störningar såsom oljud, damm, m.m. under ombyggnadsperioden. Detta är oundvikligt vid den här typen av arbeten.
  Om någon skulle behöva hjälp med att bära upp matkassar eller annat så kanske någon granne kan vara behjälplig, och gå inte och köp en ny säng eller byrå så är ni snälla. Boka helst inte heller in någon större renovering av din lägenhet under tiden som ombyggnaden av hissen pågår.
  Arbetet utförs av firman Stockholms Hiss- och Elteknik AB.
  Styrelsen hoppas att alla boende kommer att ha överseende med de olägenheter som en ombyggnad medför, men det är ju endast under en kortare period och förhoppningsvis kommer vi att få en mer funktionell och trevligare hiss när moderniseringen är utförd.

  Minneberg 2019-01-30
  Styrelsen för Brf Tranan

  About