• Avgiftshöjning januari 2022

  by  • 12 november, 2021 • Aktuellt

  Bästa medlem i brf Tranan!

  Som medlem i en bostadsrättsförening betalar medlemmarna en årsavgift till föreningen för att täcka de gemensamma kostnaderna för drift, skötsel och underhåll av föreningens fastigheter. För brf Tranans del betalar medlemmarna årsavgiften månadsvis via avier från HSB.

  Brf Tranans årsavgifter har varit oförändrade under lång tid, mer än 10 år. Samtidigt har kostnaderna för drift och underhåll stigit med i genomsnitt 2% per år under de senaste 10 åren. Denna höjning har dock kompenserats av sjunkande räntekostnader på föreningens lån under samma tid, vilket medfört att årsavgifterna har kunnat hållas oförändrade.

  Föreningens ekonomi är fortfarande god med god likviditet och mycket stark soliditet. Styrelsen måste dock tänka långsiktigt och redan nu planera för ett ökat framtida underhållsbehov. Våra byggnader är nu ca 35 år gamla och större underhållsåtgärder kommer att behöva genomföras under kommande år. Vidare måste vi också ta höjd för att ränteläget kan förändras.

  Styrelsen för brf Tranan har därför beslutat att fr.o.m. januari 2022 göra årliga höjningar av årsavgifterna med 2 %. Denna procentsats kan komma att justeras om förutsättningarna förändras. Styrelsen har ansett det vara bättre och mer rättvist gentemot medlemmarna att göra små höjningar varje år istället för kraftiga höjningar enstaka år.

  Välkommen att höra av dig till styrelsen om du har frågor, styrelsen@brftranan.se.

  Med vänliga hälsningar
  Styrelsen för brf Tranan

   

  About