• Modernisering av hiss i port 84 + 98

  by  • 21 januari, 2019 • Aktuellt

  Under 2014-2016 moderniserades linhissarna i portarna 86, 88, 94 och 96. Nu är det dags att modernisera de 5 hydraulhissarna, 82:an, 84:an, 90:an, 98:an och 102:an. Arbetet startar i port 84 den 28 januari.

  Styrelsen tog beslut om detta vid sitt styrelsemöte den 11 oktober 2018 och beställningen är lagd till firman Hiss och Elteknik AB. De gjorde även moderniseringen av de tidigare hissarna.

  Utseendemässigt kommer hissarna att få samma utformning som hissarna i 86:an, 88:an, 94:an och 96:an, dvs. hisskorgen kommer att bytas ut med ny fräsch inredning, dörrarna kommer att bli av typ skjutdörrar med dörr såväl i själva hissen som på våningsplanet och självfallet kommer dörrarna att öppnas och stängas automatiskt. Dessutom kommer vissa delar av maskineriet att bytas såväl som styrsystemet.

  Arbetet kommer att ta tre veckor per hiss att genomföra och under denna tid kan alltså hissen inte användas. Det innebär naturligtvis en del olägenheter för de boende, speciellt för de som bor högst upp, då man måste ta trapporna istället.

  Tidplanen är att modernisera två stycken hissar 2019 (med start i 84:an den 28 januari och därefter i 98:an under februari-mars 2019. Om föreningens likviditet tillåter kommer ytterligare en hiss (90:an) att moderniseras under hösten 2019. Därefter görs de övriga hissarna (82:an och 102:an) under 2020 och 2021. Obs! ordningen kan komma att ändras. Boende kommer att aviseras i god tid innan arbe­tena startar i respektive port.

  Tips inför moderniseringen:
  – Fyll förråden, köp hem tunga varor innan. Mycket har lång hållbarhet, t.ex. allt djupfryst, kaffe, potatis, öl & vin.
  – Hjälp dina grannar. Om du har pigga ben, fråga de som bor högt upp om du kan hjälpa till att handla.

  About