• Rapport från Extra Föreningsstämman 2/9 2021

    by  • 8 september, 2021 • Aktuellt

    Den 2 september hölls en extra föreningsstämma som endast tog upp frågan om utbyggnad av garage P2.

    Hela 59 medlemmar hade utnyttjat möjligheten att poströsta och 19 var på plats fysiskt under stämman. Efter omröstning och räkning av poströsterna konstaterades att Brf Tranan säger nej till garageutbyggnaden med tydlig majoritet, 57 var emot förslaget och 17 var för. 5 poströster räknades inte då medlemmarna var närvarande eller inte hade betalat sin avgift. En medlem representerades via fullmakt.

    Protokoll Extra Föreningsstämma >

    About