• Styrelse

  Brf Tranan / Styrelse

  Styrelsen ska enligt våra stadgar bestå av minst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter, vilka väljs på Årsstämman av föreningens medlemmar. En ledamot till styrelsen utses av HSB. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år. Styrelsen utser själva vem som ska fungera som ordförande, vice ordförande, sekreterare etc.

  Styrelsen har i uppdrag att göra budget, besluta om avgifter, sätta om lån, handla upp tjänster för förvaltning och underhåll samt löpande följa upp föreningens ekonomi. Tranans styrelse sammanträder i regel en gång per månad.

  Styrelse fr.o.m. 2018-05-03:

  Namn Telefon Port Uppdrag
  Ordförande Per-Anders Stenerös 070 413 63 00 82 Byggnader, mark & trädgård
  Vice ordförande Fredrik Nevenius 0762 40 37 07 86 Byggnader, ekonomi, IT, gästlägenheterna
  Sekreterare Karin Svärd 0739 65 65 21 90 Information
  Ekonomi Rosita Lindqvist 076 809 50 44 86 Ekonomiansvarig
  Ledamöter Lena Britz 0700 18 34 14 88 Information, brandskydd, mark & trädgård
  Inga-Lill Carlén 0703 84 50 07 96 Byggnader, mark & trädgård
  Eva Kågestedt 0768 44 79 60 84 Byggnader, mark & trädgård, gästlägenheterna, portombudsansvarig
  Thomas Lindgren 070 493 80 60 82 Brandskyddsansvarig, ekonomi
  Robin Arlekrans 010 442 15 88
  robin.arlekrans@hsb.se
  HSB representant

  Gemensam mailadress: styrelsen@brftranan.se

  Brf Tranans representanter i Minnebergs Samfällighetsförening:
  Ordinarie: Fredrik Nevenius, suppleant: Per-Anders Stenerös.

  Sammandrag från styrelsemöten >