• Ordningsregler

  Vår boendemiljö blir vad vi gör den till. Det är viktigt att komma ihåg att i en bostadsrättsförening så är det vi själva som har ansvar för hur vår boendemiljö blir. Det finns ingen ”hyresvärd” som på eget ansvar sköter området för oss. Genom att vi engagerar oss i styrelsen eller genom att helt enkelt bry oss om hur vi har det kan vi få en bra boendemiljö.

  Med små medel kan vi alla bidra till en trevligare miljö såväl inomhus som utomhus, genom att visa varandra hänsyn och hålla ordning på våra balkonger, uteplatser, lekplatser, trapphus, tvättstugor etc. En god boendemiljö gör även att föreningens, och därmed dina, kostnader för underhåll av husen och marken hålls på en rimlig nivå. Därför har föreningens styrelse beslutat att gemensamma ordningsregler skall gälla för alla boende i Tranan. Denna version är uppdaterad april 2021 och gäller tills vidare.

  Felanmälan

  Felanmälan görs via Tranans hemsida eller direkt till HSB Kund- och medlemsservice, felanmalan.hsb.se, tel 010-442 11 00 eller servicecenter@stockholm.hsb.se.

  Måndag och torsdag 07.15-08.00 samt torsdagar 17.00-18.00 (ej juni-augusti) kan fel även anmälas till fastighetsskötarna vid panncentralen genom ett besök eller per tel 010-442 11 00.

  Korrekta felanmälningar gjorda via webbformuläret går i de flesta fall direkt till fastighets­skötaren och handläggs därför snabbare än felanmälningar per mail eller telefon. Du kan även anmäla fel direkt till fastighetsskötarna i panncentralen helgfria vardagar kl. 07.30-08.00 samt helg- och sommarfria torsdagar kl. 17.00-18.00. Under dessa tider når ni även dem på tel 08-25 37 17.

  Skadeanmälan

  Skada på lägenhet, hus eller annan egendom eller förekomst av ohyra skall snarast anmälas till förvaltaren. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i porten.

  Låsning av dörrar

  Entrédörrarna får inte hållas uppställda, annat än för tillfälliga behov. Källar- och vindsdörrar skall alltid hållas låsta. Fönstren i trapphusen skall vara stängda.

  Rökförbud

  Det är inte tillåtet att röka i portar, trapphus, hissar, tvättstugor, källare, cykelförråd, vindsutrymmen, vid eller i närheten av lekplatserna. Visa hänsyn till dina grannar om du röker på balkongen, många störs och mår dåligt av cigarettrök. Kasta heller inte fimpar från balkongen, eller ute på gatan, använd askkopparna.

  Grillning

  På balkongerna och lägenheternas uteplatser grillar vi inte med grillkol/briketter. Oset sprider sig till grannarna. Ta dock alltid hänsyn till dina grannar. Prata gärna med dem som bor närmast så att ni är inbördes överens om förhållningssätt. Använd gärna de iordninggjorda grillplatser som finns inom området, och glöm då inte att plocka undan och städa efter dig.

  Trapphus och gemensamma utrymmen

  Brandmyndigheterna kräver att trapphus och gemensamma utrymmen skall hållas fria för utrymning vid brand. Även avtalet med städentreprenören förutsätter att ytorna är fria. Styrelsen förbehåller sig rätten att transportera bort utrustning som förvaras i dessa ytor. Barnvagnar får inte förvaras i trapphuset. Cyklar, leksaker, skräp etc, får inte heller ställas på dessa ytor och får inte placeras i källargångar så att dessa blockeras. Allt detta beror framför allt på brandrisken. Det är inte ovanligt att bränder i flerfamiljshus startar i barnvagnar i trapphus.

  Städning

  Det är inte tillåtet att piska eller skaka mattor, sängkläder eller dylikt genom fönster eller utanför balkonger.

  Sophantering

  Endast väl paketerat köksavfall (ej glas och plåt) får kastas i sopnedkasten. Tidningar lämnas i ”returpappersrummet” Svartviksslingan 49 (hushållsnyckeln passar). Övrigt källsorterat material, exempelvis glas och batterier, lämnas i närmaste miljöstation, t. ex. på Margrete­lundsvägen. Grovsopor lämnas i grovsoprummet vid panncentralen i härför avsedda kärl.

  Tvättstugorna

  I tvättstugorna finns anvisningar, tips och särskilda ordningsregler. Observera att du är skyldig att följa dessa regler, t. ex. vad gäller städning. Det är inte tillåtet att använda papperslappar eller andra föremål än bokningscylindern för bokning. Är bokningscylindern trasig så måste man byta ut den på panncentralen.

  Balkonger

  Blomlådor, parabolantenner och annan utrustning får inte monteras så att de når utanför balkongräcket.

  Störande ljud

  Våra hus är lyhörda. Visa därför hänsyn och dämpa ljudnivåerna så att grannarna inte störs i onödan. Borrning eller andra mycket störande åtgärder i lägenheten får endast utföras mellan kl 08.00 – 19.00 på vardagar och kl 11.00 – 15.00 på helger.

  Den allmänna ljudnivån, exempelvis från TV, stereo och pianospel, skall hållas dämpad efter kl 22.00. Informera grannarna före större fester så underlättas grannsämjan.

  Fyrverkeri, smällare och liknande får inte avfyras från balkonger eller inne på gårdarna.

  Om grannarna stör, tala i första hand med den störande grannen. Om detta inte hjälper, dokumentera störningarna genom att anteckna tidpunkt och händelse och lämna därefter noteringarna till styrelsen.

  Djur

  Hundar skall hållas kopplade och får inte rastas i planteringar och på lekplatser. Katter får inte använda lekplatserna som toaletter. Fåglar får inte matas från fönster och balkonger. Av hänsyn till grannarna är det inte tillåtet att ha ormar i lägenheterna.

  Fordonstrafik och parkering

  Fordonstrafik på Tranans mark, såsom gårdar och gångvägar, är endast tillåten för lastning och lossning. Grindarna till in- och utfarterna får inte lämnas öppna. All parkering av motorfordon är förbjuden inom området. Mopeder får endast stå på anvisad plats. Parkeringsreglerna på Svartviksslingan skall följas. Tänk på att parkeringsfickorna i första hand är avsedda för av- och pålastning. Tänk också på att det finns många boende som behöver tillgång till färdtjänst och att du försvårar för dessa om du parkerar på dessa platser.

  Biltvätt och reparationer

  Det är inte tillåtet att tvätta eller utföra större reparationer av motorfordon på Tranans mark.

  Renovering av lägenheter

  Detaljerad information om vad som gäller för renovering av lägenheter finns på föreningens hemsida under Boendeinfo/Renovering. Om du har planer på att renovera din lägenhet ber vi dig att noggrant läsa igenom denna information och följa de regler som där finns fastställda.

  Förutom ansökan (i de fall detta är ett krav) ber vi dig speciellt att beakta vad som gäller för byggsopor, parkering för entreprenörens fordon, samt att visa hänsyn till dina grannar vad gäller störande ljud, m.m. Informera dina grannar innan du sätter igång med renoveringsarbetena samt se till att din entreprenör blir informerad om föreningens ordningsregler.

  Minneberg i april 2021
  Styrelsen för Brf Tranan