• Föreningsstämmor

  En gång om året – efter första mars, men före juni månads utgång – håller föreningen sin ordinarie årsstämma. På stämman väljs styrelse, revisorer och valberedning.

  Verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året gås igenom och förklaras. Stämman avgör hur årets över eller underskott behandlas.

  Medlem, som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämman, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen – före februari månads utgång. Detta för att styrelsen ska hinna behandla motionerna och utarbeta förslag till beslut.

  Tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämman får du kallelse med dagordning och nödvändig information. Varje medlem har en röst. Om du inte kan komma själv, så kan du ge fullmakt åt make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon, barn eller annan medlem. Ombud får bara företräda en medlem. Föreningen kan kalla till extra föreningsstämma vid behov.

  Protokoll från Föreningsstämma 2024-05.02 >
  Årsredovisning 2023 >

  Protokoll från Föreningsstämma 2023-05-04 >
  HSBs presentation av föreningens ekonomi >
  Årsredovisning 2022 >

  Protokoll från Föreningsstämma 2022-05-05 >
  Årsredovisning 2021 >

  Protokoll från Extra Föreningsstämma 2021-09-02 >

  Årsredovisning 2020 >
  Protokoll från Föreningsstämma 2021-05-06 >

  Årsredovisning 2019 >
  Protokoll från Föreningsstämma 2020-05-07 >

  Årsredovisning 2018 >
  Protokoll från Föreningsstämma 2019-05-09>

  Årsredovisning 2017 >
  Protokoll från Föreningsstämma 2018-05-03 >
  Bilaga 7 > Övriga bilagor finns i Årseredovisningen.

  Årsredovisning 2016 >
  Protokoll från Föreningsstämma 2017-05-04 >

  Årsredovisning 2015 >
  Protokoll från Föreningsstämma 2016-05-19 >

  Protokoll från Extra Föreningsstämma 2015-12-02 >

  Årsredovisning 2014 >
  Protokoll från Föreningsstämman 2015 >

  Årsredovisning 2013 >
  Protokoll från Föreningsstämman 2014 >

  Årsredovisning 2012 >
  Protokoll från Föreningsstämman 2013>

  Årsredovisning 2011 >
  Protokoll från Föreningsstämman 2012>

  Årsredovisning 2010 >
  Protokoll från Föreningsstämman 2011>