• Portar

  Det är viktigt att vi håller våra portar stängda, dels för inbrottsrisken, men också för att hålla energiförbrukningen nere. Värmen försvinner ut om det är kallare ute, och belysningen i trapphusen regleras av ljud och med öppen dörr kan det stå och lysa i onödan.

  Nyckelbrickor

  I Tranan har vi nyckelbrickor som är programmerade att öppna de dörrar man har behörighet till. T.ex den egna porten, garaget om man har parkeringsplats, port 90 med grovtvättstugan och grovsoprummet. Hanteringen av dessa sköts av Panncentralen här i Minneberg (vid södra infarten mittemot grovsoprummet). Om du förlorar din bricka, så anmäl det snarast så att obehöriga inte kan ta sig in i portarna och garaget.

  Porttelefonen

  Porttelefonen är kopplad till din telefon, det går alltså bra att även koppla den till en mobil, vilket ju inte alltid är smidigt om flera personer bor i lägenheten och mobilen är på ett annat ställe. I din månadsavgift ingår gratis telefoni via Bredbandsbolaget, så fundera på att skaffa ett gratis-abonnemang (du betalar bara för samtalskostnaden). Läs mer under TV/Bredband och telefoni. För att beställa koppling eller ändring, kontakta servicecenter och glöm inte att ange lägenhetsnumret.

  Så här fungerar porttelefonen

  På anslagtavlan utanför porten finns kortnummer angivna vid varje namn. Besökaren trycker först ”B” följt av ditt kortnummer, eller ditt vanliga telefonnummer. Efter kl 21.00 fungerar bara det vanliga telefonnumret för att förhindra ”busringningar” mitt i natten.

  När någon slagit in ditt nummer så ringer din telefon som vanligt. När du lyfter luren hörs en melodi. När du talat med besökaren och bestämt om du vill öppna porten eller inte, tryck ”5” på din telefon för att öppna porten, och ”0” för att låta bli.

  Telefonsvarare

  Om du har telefonsvarare måste du modifiera svarsmeddelandet så att telefonsvaren inte öppnar porten. Om du vill att ditt svarsmeddelande ska höras i porttelefonen måste det vara kortare än 45 sekunder. Om du inte vill att det ska höras så spelar du in tonsignalen ”0” innan själva meddelandet.