• Ny i Tranan?

  Välkommen till Brf Tranan

  Vi hälsar dig välkommen till oss i Minneberg! Här har vi samlat lite information som kan vara bra att känna till för dig som flyttar in i vårt område. I häftet ”Tranan A-Ö” har vi listat kort information och tips i bokstavsordning, häftet uppdateras kontinuerligt.

  Ombyggnad och/eller reparation

  Tänker du göra lite större förändringar, t ex flytta en vägg eller renovera badrummet, behövs tillstånd från styrelsen i förväg. Under Boendeinfo/Renovering finns utförlig information om vad som gäller och ansökningsblankett för tillstånd att göra ändring i lägenhet. Fyll i blanketten och maila den till kundservice@fastighetsagarna.se. Vår förvaltare kontaktar dig sedan och meddelar om du får tillstånd eller inte för ombyggnaden. Skicka gärna en kopia till styrelsen@brftranan.se för vår kännedom.

  Köksfläktar

  Det är inte tillåtet att installera en köksfläkt med motor. Det medför att matos trycks in i de andra lägenheterna i huset. Innan du byter fläkt, kontakta förvaltaren och kolla att den är godkänd av föreningen. Har du gjort en felaktig installation får du ta bort den.

  Handdukstorkar

  I våra hus är handdukstorkarna inkopplade på tappvarmvattnets cirkulationskrets och fungerar som element i våra badrum. Det innebär att vattnet innehåller syre och det är därför viktigt att handdukstorkarna är gjorda av ett material som inte rostar (t.ex. koppar) och inte av järn. Om du är osäker, hör med förvaltaren, felaktigt installerad handdukstork måste omedelbart tas bort.

  Garageplats

  Kön sköts av Fastighetsägarna Service, FÄS, 08-617 76 00 eller kundservice@fastighetsagarna.se

  Nyckeltaggar

  Till varje lägenhet hör nyckeltaggar som är programmerade till den egna porten, port 90 (där grovtvättstugan ligger) och grovsoprummet. Taggarna programmeras till det man har access till, t.ex. garaget eller snickerilokalen. Panncentralen sköter programmeringen av taggarna, och där kan man också köpa fler.

  Portarna / porttelefonen

  Portarna ska alltid hållas stängda för att hålla obehöriga ute. Det finns inte någon portkod, utan endast porttelefon. Panncentralen programmerar porttelefonen till ditt telefonnummer, fungerar även till mobil. När någon ringer dig via porttelefonen hörs en särskild signal i luren och efter samtal kan porten öppnas genom att man trycker på knapp ”5” och luren läggs på. Porttelefonen fungerar mellan kl 7-21.30 med den kod som står på porttavlorna, övrig tid kan man från porten komma i kontakt med den boende genom att slå den boendes telefonnummer.

  Felanmälan

  Läs mer här.

  Panncentralen

  På Panncentralen (Svartviksslingan 93) hjälper de dig med programmering av nyckeltaggar och porttelefon och rätt namn på dörr och anslagstavla. Här finns också filter till köksfläkt, lysrör med mera att köpa.
  Öppet: tisdag 7.15–8.00 (fastighetsskötare), onsdag 9.00–11.00 (förvaltare, i mån av tid även fastighetsskötare), torsdag 16.00–17.00 (fastighetsskötare, ej öppet sommartid).

  TV, bredband och telefoni

  Minneberg är anslutet till ComHem och i månadsavgiften ingår ett digitalkort med utbudet ComHem Small utan kortavgift. För mer information och anslutning kontakta ComHem på telefon 0771-55 00 00, www.comhem.se

  I månadsavgiften ingår också bredband och IT-telefoni från Telenor. Det innebär att föreningen betalar abonnemangsavgiften, men du får själv betala samtalskostnaden. För mer information och anslutning, kontakta Telenor på telefon 020-222 222.

  Sist men inte minst, lite om Brf Tranans arbetsformer

  Föreningens medlemmar äger gemensamt fastigheterna och har det totala ansvaret för ekonomi och underhåll. Det finns alltså inte någon ”hyresvärd” som har ansvaret för att området och fastigheterna är välskötta. Det är bara vi själva som kan och ska se till att husen och marken sköts och att vi bor bra! Alla måste vara beredda att bidra till detta och ta en del av ansvaret för det. Det duger inte att säga ”det får någon annan sköta”. Du har samma ansvar och möjligheter som alla andra i föreningen!

  På årsstämman väljer medlemmarna en styrelse som har uppdraget att göra budget, besluta om avgifter, sätta om lån, handla upp tjänster för förvaltning och underhåll samt löpande följa upp föreningens ekonomi. Namnen på styrelseledamöterna finns publicerade på Tranans hemsida och anslagna på portarnas anslagstavlor. I varje port finns en portansvarig som du kan vända dig till med frågor/synpunkter.

  Det är, som sagt, vi i Tranan som tillsammans formar vår boendevardag. Därför är det viktigt att så många som möjligt aktivt deltar och bidrar med råd, synpunkter och egna insatser. Ett enkelt sätt är att komma på årsstämman, informationsmötet och andra träffar som ordnas. Eller varför inte åta dig ett styrelseuppdrag? I styrelsen finns alla möjligheter att påverka utvecklingen av Tranan och nya idéer är alltid välkomna.

  Än en gång, hjärtligt välkommen till Brf Tranan!

  Minneberg, januari 2024

  STYRELSEN BRF TRANAN

  Mail: styrelsen@brftranan.se

  Maila gärna din mailadress samt telefonnummer till styrelsen@brftranan.se

  Läs också:

  Tranan A-Ö, information om det mesta som rör ditt boende.

  • Brf Tranans Stadgar och Ordningsregler

  För information om hela Minneberg, se Samfällighetens hemsida: www.minneberg.se
  Här finns bl.a. information om olika fritidsaktiviteter i området, t.ex. motionslokal, snickeri, vävstuga med mera.