• Förvaltning

  Förvaltningen ombesörjs av HSB Stockholm. Tranans förvaltare heter Olivia Fredriksson, mail olivia.fredriksson@hsb.se.

  Avtal har tecknats med HSB Stockholm om Ekonomi, Fastighetsskötsel, Förvaltare och Mark/Utemiljö. Avtalen löper till 2023-12-31.

  Expedition

  En expedition finns i Panncentralen, Svartviksslingan 93. Här har du bl.a. möjlighet att köpa filter till lägenhetens olika luftventiler samt lysrör och glimmtändare till kök och badrumsbelysning. Förvaltningskontoret ombesörjer uthyrning av garageplatser samt kodning och försäljning av kodbrickor till dörrlås.
  Fastighetsskötarnas expedition är öppen måndag – fredag 7.30-8.00 samt torsdag 17.00-18.00 Under sommaren gäller andra öppettider, (se anslag i porten).
  Telefon 08-25 37 17.

  Felanmälan

  I första hand ska HSBs Kund-& Medlemsservice kontaktas för felanmälan:
  Felanmälan kan göras dygnet runt till HSB Kund-& Medlemsservice, tel 010-442 11 00. Personlig service: Måndag – torsdag 8.00-15.00, fredag 8.00-13.00, övrig tid telefonsvarare.
  Mail: service.stockholm@hsb.se
  Felanmälan via internet: Direktlänk för felanmälan
  – välj Tranan i rullmenyn.

  Fastighetsjour

  Vid akuta fel utom ordinarie arbetstid som kräver omedelbar åtgärd, ring 08-695 00 00. Tänk på att det många gånger är du själv som får betala en utryckning