• Lägenhetssyn vid överlåtelse

  Den 1 juni 2019 införs en ny rutin vid överlåtelser (försäljning).
  Det innebär att en lägenhetssyn skall göras i samband med att en bostadsrätt
  överlåts. Lägenhetssynen är en typ av kontroll av lägenhetens funktionaliteter såsom värme, ventilation, vatten och avlopp m.m. Genom denna kontroll/syn får såväl föreningen som bostadsrättsinnehavare besked om statusen på viktiga funktioner i lägenheten.

  Vissa funktioner ansvarar föreningen för medan det för andra är bostadsrättshavarens ansvar att se till att dessa fungerar. Lägenhetssynen kommer att genomföras av föreningens förvaltare.

  I samband med att överlåtelsehandlingar inkommer till Fastighetsägarna Service kommer förvaltaren att kontakta säljaren för att komma överens om tid för lägenhetssynen. Lägenhetssynen kommer att följa ett fastställt protokoll med en checklista över vad som ska kontrolleras,

  Efter genomförd lägenhetssyn delges protokollet säljaren och föreningens styrelse och läggs upp
  som bilaga till överlåtelsehandlingarna hos Fastighetsägarna Service. Först därefter kommer styrelsen att behandla frågan om beviljande av köparens medlemskap i föreningen. Eventuella brister noterade i protokollet bör därefter snarast åtgärdas antingen av föreningen eller säljaren beroende på vem som har ansvaret enligt föreningens stadgar.

  Föreningen får dock inte på något vis förhala medlemsprövningen om inte överlåtelsetillsyn skett.
  Beviljandet av medlemskap är inte heller avhängigt att eventuella brister som uppdagats vid lägenhetssynen har åtgärdats.
  Föreningen kommer att stå för kostnaden för lägenhetssynen.

  Observera att lägenhetssynen inte är någon besiktning och inte innebär en garanti för att det inte finns några brister i lägenheten. Säljaren kan alltså, precis som tidigare, bli ersättningsskyldig för fel som uppkommer i lägenheten efter försäljning, hör med din mäklare om vilka regler som gäller.

  Checklista >