• Renovering

  Att bo i en bostadsrättslägenhet innebär att man har ansvaret för skicket i den egna lägenheten. Väggar, golv, tak, fönster (förutom yttre målning), spisen, köksfläkten, kylskåp, toan, etc.

  Ska du göra större ändringar i din lägenhet måste du ansöka om tillstånd för ändringen/renoveringen hos styrelsen. För att måla om väggarna/taket, tapetsera om, byta köksluckor och skåp och lägga om golvet behöver du inte ansöka om tillstånd. Men ska du flytta en vägg, renovera badrummet, glasa in balkongen etc så måste du ha tillstånd från föreningens styrelse.

  Byggsopor

  Den som bygger om ansvarar också för att byggsoporna forslas bort, de får inte lämnas i grovsoprummet, utan ta dem till en återvinningsstation. Byggmaterial/sopor/emballage får heller absolut inte stå i trapphusen! Om det börjar brinna kan det stå i vägen för utrymning, eller i värsta fall antändas och göra skadan än värre. Och för dina grannar så ser det väldigt skräpigt ut. Så kallade “Big Bag” och liknande byggsopor skall helst inte stå över nätterna. Det är inte tillåtet med byggsäckar/sopor i området under helgerna – det vill säga att alla byggsopor skall vara bortforslade på fredag eftermiddag eller dag före helgdag oavsett vilken veckodag de ställts upp och att säckarna inte får ställas ut under en helgdag. Dessa regler gäller i alla föreningar.

  Parkering entreprenörer

  Den som renoverar eller bygger om åt lägenhetsinnehavaren bör parkera på gästplatserna. P-tillstånd ges inte till entreprenörer som inte är anlitade av föreningen i sig. Vänligen informera entreprenören om vad som gäller. Många ställer sig i den lilla “halvrondellen” utanför 94:an – 96:an men där gäller stoppförbud eftersom denna vägsnutt ligger i anslutning till en korsning, dessutom så hindrar dessa för de handikapptransporter som ofta förekommer där samt för de två p-platser som finns där. Det finns två parkeringsfickor i vårt område på gatan men där får man parkera max 30 minuter dygnet runt, och detta skall respekteras då boende ofta vill lossa och lasta från dessa fickor.

  Badrumsrenovering

  I våtrum (badrum) är du ansvarig för ytskikt och tätskikt, toastolen, badkaret, handfatet, själva kranarna etc. Om det blir ett läckage så att vatten t.ex. läcker ut mellan kakelplattorna eller genom en fog i våtrumstapeten, är det du som bostadsrättsägare som får stå för kostnaderna av läckaget, och det kanske inte bara drabbar din egen lägenhet, utan även din grannes! Om du har en droppande kran, så anmäl det snarast till HSB Servicecenter så hjälper de till att byta packning.

  Om du ska renovera ditt badrum måste du ha tillstånd från styrelsen, och om du vid renoveringen behöver byta din golvbrunn, så utförs det av HSB på föreningens bekostnad, då bjälklagret mellan lägenheterna är tunt och man behöver gå in i underliggande lägenhet för att stämpa upp taket där. Allt arbete som har med rör och vattenledningar att göra ska utföras av en behörig hantverkare. Om du är osäker på vad du får göra själv och vad du inte får göra, så kontakta styrelsen.

  Vattenledningar och de tre vattenavstängningskranarna (lägenhetens huvudkranar) får ej byggas in utan ska vara väl synliga. Vattenavstängningskranarna får ej gömmas, t.ex. bakom en kommod, tvättmaskin etc. Det ska finnas en lätt åtkomlig servicelucka på minst 30x30cm in till rörslitsen där ledningsstammar finns för att möjliggöra inspektion av dessa.

  Den vattenburna handdukstorken är kopplad på VVC (varmvattencirkulation) systemet. Endast handdukstorkar avsedda för VVC-system får anslutas till varmvattensystemet. Alternativt kan en elektriskt uppvärmd handdukstork installeras. I detta fall skall den gamla vattenburna handdukstorken kopplas bort genom att VVS teknikern gör en s.k. ”by-pass” efter en fastställd beskrivning, som erhålls av förvaltaren. Det åligger bostadsrättshavare att den anlitade VVS teknikern tar del av denna beskrivning och information.

  Ombyggnad av kök

  Endast kökskåpa med möjlighet till forcering av luftflödet är tillåtet. Det är ej tillåtet att installera kåpa med motordriven fläkt. Om spisen flyttas ska kökskåpan fortfarande vara ansluten till det centrala ventilationssystemet och ha rensluckor för rengöring och inspektion av ventilationskanalerna. Forcering av luftflödet i kökskåpan är till för att föra bort fukt och andra emissioner vid matlagning. Detta för att förhindra fuktskador i lägenheten och luktöverföring till grannarna.

  Ventilation

  Lägenhetens ventilationsdon får ej tas bort eller blockeras. Om någon del av ventilationen berörs vid ombyggnad ska ventilerna injusteras till de flöden de har projekterats för. För höga flöden medför drag i lägenheten och höga uppvärmningskostnader. För låga flöden innebär att fukt inte förs bort från lägenheten och det medför andra problem. Injusteringsprotokoll ska sändas till förvaltaren efter arbete med någon del av ventilationen dvs plåtrören, frånluftsventilerna i kök, badrum och klädkammare, uteluftsdonen i rummen eller kökskåpan.

  Certifierade hantverkare

  Endast certifierade hantverkare får utföra renoveringsarbeten i föreningens lägenheter. Detta är speciellt viktigt vid renovering av badrum, VVS-installationer och elektriska installationer. Begär in intyg från dina hantverkare och skicka dessa till föreningens förvaltare.

  Regler för renovering + Blankett för ansökan om tillstånd för ändring i lägenhet> (pdf-fil)

  Visa hänsyn

  Att bygga om medför en hel del oljud för grannarna… Sätt gärna upp en lapp på anslagstavlan som talar om att du håller på att bygga om i t.ex. köket, och när arbetet beräknas vara klart. Då får vi grannar mer förståelse för att det borras och hamras i väggarna och vet att det snart har ett slut… Ljudliga arbeten får endast utföras vardagar kl. 8.00 – 19.00 och lördag-söndag kl. 11.00 – 15.00.

  Tranans färger

  För att området ska se enhetligt ut är det viktigt att Tranans färger följs om du t.ex vill måla om ditt staket. De här kulörerna är det som gäller:

  S5020-b90g – grön till staket.
  S5030-y90r – mörkröd till fönster o plåttak mm.
  S2020-G – mintgröna till ett fåtal stolpar vid entré.
  S4030-y60r – den gammelrosa som finns på ett antal fönster. (
  S0502-y vit – till putsad fasad på ett fåtal ställen.
  S1010-y30r – ljusgul fasadfärg

  Markiser som styrelsen rekommenderar:

  Sandatex:
  Vit 1593
  Grön 0867
  Grå 9415
  Mörkröd 84

  ROT-avdrag

  Skatteavdrag ges för tillfället på arbetskostnaden. Mer information om ROT-avdraget hittar du på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se under Privat/Skatter/Fastigheter och bostad/Rot- & rutarbete >.