• Gemensamma utrymmen

  Tvättstugor

  Det finns åtta tvättstugor i Tranan – en i varje port utom i Svartviksslingan 98. Tvättid bokas i respektive tvättstuga med en speciell låskolv som tillhör lägenheten, ta bort din låskolv efter avslutat tvättpass. Om du behöver en ny låskolv till bokningstavlan, kontakta Panncentralen.
  I tvättstugan finns instruktioner för hur du använder maskinerna, läs igenom dem noga. Extra viktigt är det att mangelduken är utdragen efter användning, en fuktig duk runt själva mangelhjulet gör att det slår sig.
  När du tvättat klart ska du städa efter dig: sopa golven, ev våttorka, maskinerna och andra ytor ska torkas av med en fuktig trasa, rengör tvättmedelsfacken, ta bort luddet ur torktumlarnas filter, så att det är rent och fräscht när nästa användare kommer.

  Grovtvätt

  I tvättstugan i port 90 (dit nyckelbrickan går) finns gemensam utrustning för grovtvätt. Här finns en grovtvättmaskin, centrifug och torktumlare för grovtvätt. Bokning sker på den blå tavlan, helst med din låskolv, men det går bra med en lapp också. OBS! De vanliga maskinerna är till för de som bor i porten. Efter tvätten ska tvättstugan städas, sopa golvet, torka av maskinerna, rengör tvättmedelsfacken, glöm inte att ta bort luddet i torktumlarens filter (nedersta luckan).

  Cykel- och barnvagnsförvaring

  Rum för cykelförvaring finns i portarna 86, 94, och 96. Cyklar skall ställas antingen i de cykelställ som finns vid varje hus eller i cykelrummen. I källarna finns omåden markerade där barnvagnar kan ställas. Det är förbjudet att förvara cyklar och barnvagnar i trapphusen av säkerhetsskäl.

  Parkering

  Parkeringsplatser finns att hyra i två parkeringshus. Platserna kostar mellan 400 och 500 kr exkl moms. Finns ingen plats ledig kan man anteckna sig på en kölista. För dig som har motorcykel eller moped finns det gallerförsedda platser att hyra. Kontakta HSB Servicecenter för mer information.

  En del av övre parkeringsdäcket är avgiftsbelagd besöksparkering, med reducerad helgavgift från fredag eftermiddag till måndag morgon. För närvarande får man också parkera på de två återvändsgatorna från fredag 18.00 till måndag 09.00. Utanför Minneberg är det gratis parkering, förutom vid städdagar.

  Grillplatser

  Inom Tranan finns tre grillplatser anlagda med fast grill, bord och bänkar, som får användas av de boende. Ta med egen grillkol/briketter och var noga med att släcka efter dig. Självklart ska man städa efter sig och ta med matrester/sopor och slänga i sopnedkastet. Använd inte engångsgrillar direkt på gräsmattor etc, då de blir väldigt varma och lätt kan antända gräsrötter mm. Grillning på balkonger/uteplatser är förbjuden, då grilloset stör grannarna.

  Festlokaler / samlingslokaler

  Inom Minneberg finns två samlingslokaler som kan hyras för fester, Badviken och Båtviken med plats för upp till 75 personer i varje. Porslin, bestick, kaffebryggare, diskmaskin, bord och stolar finns bl.a. Läs mer om bokning och aktuella avgifter på Samfällighetens sida under Service/Festlokaler.

  Gästlägenheter

  Det finns också två gästlägenheter i Tranan på Svartviksslingan 94 och 96, som kan hyras av den som får besök av vänner och bekanta. Här finns fyra bäddar, kokvrå samt tillgång till toalett och dusch. Även övriga föreningar inom området har liknande lägenheter som kan hyras av alla boende i området. För bokning, avgifter mm, se under ”Gästlägenheten”.

  Returpappersrum och Grovsoprum

  Utanför porten Svartviksslingan 49 finns ett rum för pappersåtervinning. Hit går tvättsugenyckeln och här lämnas tidningar och papper för återvinning. OBS! Kartonger lämnas i Grovsoprummet, som ligger vid södra infarten till Minneberg, mittemot Panncentralen, du kommer in med lägenhetens huvudnyckelbricka. Här finns möjlighet att kasta glas, glödlampor, plastföremål, metallföremål, vanliga småbatterier (ej bilbatterier !!!), elektronikföremål (ej kylskåp/TV-apparater), kläder, möbler, kartonger etc.
  Allt som felaktigt placeras i Grovsoprummet måste forslas bort separat, vilken kostar en hel del pengar för Samfälligheten, och därmed för dig som boende! Så släng ditt kylskåp, din gamla TV, ditt bilbatteri etc på en återvinningsstation, t.ex. Lövsta i Hässelby eller Vanadisberget. Se Stockholms stads hemsida.