• Försäkringar

  Styrelsen rekommenderar å det starkaste att alla boende har en hemförsäkring. Det kan börja brinna och inget blir kvar, du kan få inbrott, trots att vi hitintills varit rätt så förskonade mot inbrott även i källare/vindsförråd. Tänk på att det är du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för det mesta inom lägenhetens väggar: spis, badkar, fönsterrutor… och så det privata, bara kläderna kostar mycket att ersätta om något händer!

  Föreningens fastighetsförsäkring

  Föreningen har tecknat en fastighetsförsäkring med försäkringsbolaget Folksam. Denna försäkring täcker i huvudsak skadehändelser såsom brand, inbrott, vatten och plötsligt oförutsedd fysisk skada på försäkrad egendom. Men detta gäller alltså bara föreningens gemensamma utrymmen, inte den egna bostadsrättslägenheten. Fastighetsförsäkringen täcker inte skada på lösöre i själva lägenheten, oavsett orsak. Det täcks bara av den försäkring som resp. boende själv tecknar. Och det gäller kläder, TV, dator, mattor, konst, böcker, smycken, sportutrustning, osv… Så om du inte har en hemförsäkring, skaffa en!

  Försäkringens bostadsrättstillägg

  Brf Tranan har förutom fastighetsförsäkringen tecknat en gemensam kollektiv bostadrättstilläggsförsäkring för alla lägenheter via samma försäkringsbolag, dvs. Folksam. Detta har vi gjort då vissa skador som kan uppkomma inte är ersättningsbara via den vanliga hemförsäkringen eller via fastighetsförsäkringen. Bostadsrättstillägget täcker i huvudsak skador på den fasta inredningen i lägenheten, dvs. den inredning som bostadsrättsinnehavaren enligt föreningens stadgar är ansvarig för. Som fast inredning räknas t.ex. fast köksinredning, vitvaror, badrumsporslin, golvbeläggning, m.m. Se föreningens stadgar.

  De villkor som gäller för bostadsrättstillägget är:

  • Självrisken är för närvarande (dec 2022) 1.500 kronor, förutom vid vattenskador då den är 2.000 kronor.
  • Det finns en begränsning av de åldersavdrag som görs i samband med skada så att högsta sammanlagda åldersavdrag per lägenhet aldrig överskrider 10.000 kronor.

  För den enskilde bostadsrättsinnehavaren innebär detta att man inte behöver teckna ett bostadsrättstillägg till den egna hemförsäkringen. MEN det innebär ej att man inte bör ha en egen hemförsäkring!!!

  Om en skada uppkommer anmäl till förvaltaren eller till styrelsen!

  Vid upphandlingen av försäkringen har vi tagit hjälp av försäkringsmäklaren Söderberg & Partners. Detta företag kommer också att assistera föreningen vid reglering av eventuella skador med försäkringsbolaget.