• Brf Tranan

  Minneberg_3348

  Brf Tranan är en HSB-förening som ligger i Minneberg, Bromma, och är tillsammans med bostadsrättsföreningarna Svartvik, Sandvik och Tangen en del av Minnebergs samfällighetsförening. För information som rör själva boendet, t.ex. tvättstugor, cykel- och barnvagnsparkeringar, renoveringar i den egna lägenheten, fritid m.m se under ”Boendeinfo”.

  Samfälligheten ansvarar bl.a. för driften av områdets värmeanläggning, två parkeringsanläggningar med dygt 500 parkeringsplatser samt sopsug och soprumsanläggning. Dessutom svarar de för vissa i området gemensamma samlings- och hobbylokaler.

  Samfälligheten har tecknat avtal med Fastighetsägarna Service vad gäller ekonomisk och administrativ förvaltning, fastighetsskötsel och markskötsel. Gemensamma avtal finns också för IT, bredband och telefoni (Bredbandsbolaget) och kabel-TV (Comhem).

   

  Brf Tranans fastigheter:

  Föreningen består av följande fastigheter
  – Sandvik 12, Svartviksslingan 82-86
  – Sandvik 13, Svartviksslingan 88-94
  – Sandvik 14, Svartviksslingan 96-102

  Inflyttning skedde första gången under åren 1986 – 1987.

  I föreningen finns 161 bostadsrättslägenheter och tre lokaler som hyrs ut som butik, daghem och kontor.

  Föreningen
  Föreningens medlemmar äger gemensamt fastigheterna och har det totala ansvaret för ekonomi och underhåll. Det är alltså inte så att det finns någon särskild ”hyresvärd” som har ansvaret för området och fastigheterna och som skall se till att vi har ett bra boende med välskötta byggnader och markområden. Det är bara vi själva som kan och skall se till att husen och marken sköts och att vi bor bra! Det innebär att alla vi som bor här måste vara beredda att bidra till detta och att ta en del av ansvaret för det, t.ex. genom att ställa upp och medverka i styrelsearbetet under en period. Du har samma ansvar och möjligheter som alla andra i föreningen!

  På föreningens Årsstämma väljer medlemmarna en styrelse som har uppdraget att göra budget, besluta om avgifter, sätta om lån, handla upp tjänster för förvaltning och underhåll samt löpande följa upp föreningens ekonomi. Namnet på styrelseledamöterna finner du på anslagstavlan i portarna eller under ”Styrelse”.

  Det är, som sagt, vi i Tranan som tillsammans formar vår boendevardag. Därför är det viktigt att så många som möjligt aktivt deltar och bidrar med råd, synpunkter och egna insatser. Varför inte åta dig ett styrelseuppdrag? I styrelsen finns alla möjligheter att påverka utvecklingen av Tranan och nya idéer välkomnas!