• Styrelse

  Brf Tranan / Styrelse

  Styrelsen ska enligt våra stadgar bestå av minst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter, vilka väljs på Årsstämman av föreningens medlemmar. En ledamot till styrelsen utses av HSB. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år, ordförande för ett år. Styrelsen utser själva vem som ska fungera som vice ordförande, sekreterare etc.

  Styrelsen har i uppdrag att göra budget, besluta om avgifter, sätta om lån, handla upp tjänster för förvaltning och underhåll samt löpande följa upp föreningens ekonomi. Tranans styrelse sammanträder i regel en gång per månad.

  Styrelse fr.o.m. 2024-05-02:

  Namn Telefon Port Uppdrag
  Ordförande Fredrik Nevenius 076 240 37 07 86 Förvaltning, ekonomi
  Vice ordförande Sophia Loader 073 946 90 11 98 Information, ansv. tvättstugor
  Sekreterare Karin Svärd 073 965 65 21 90 Information
  Ekonomi Rosita Lindqvist 076 809 50 44 86 Ekonomiansvarig, utemiljö
  Ledamöter Ingrid Olsson 076 133 36 33 98 Förvaltning, brandskydds- och skyddsrumsansvarig
  John Hamben 073 762 81 33 88 Byggnadsfrågor, ekonomi
  Monica Karåker 070 404 86 89 86 Ekonomi, utemiljö, ansvarig portombud
  Sophie Linnusaar Tuda 072 151 41 31 90 Byggnadsfrågor, utemiljö
  HSB representant Victoria Masena 010 442 15 48 victoria.masena@hsb.se

  Gemensam mailadress: styrelsen@brftranan.se

  Brf Tranans representanter i Minnebergs Samfällighetsförening:
  Ordinarie: Fredrik Nevenius, suppleant: John Hamben.

  Sammandrag från styrelsemöten >