• Styrelse

  Brf Tranan / Styrelse

  Styrelsen ska enligt våra stadgar bestå av minst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter, vilka väljs på Årsstämman av föreningens medlemmar. En ledamot till styrelsen utses av HSB. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år. Styrelsen utser själva vem som ska fungera som ordförande, vice ordförande, sekreterare etc.

  Styrelsen har i uppdrag att göra budget, besluta om avgifter, sätta om lån, handla upp tjänster för förvaltning och underhåll samt löpande följa upp föreningens ekonomi. Tranans styrelse sammanträder i regel en gång per månad.

  Styrelse fr.o.m. 2021-05-06:

  Namn Telefon Port Uppdrag
  Ordförande Per-Anders Stenerös 070 413 63 00 82 Mark & trädgård, ekonomi, brandskydd
  Vice ordförande Fredrik Nevenius 076 240 37 07 86 Byggnader, ekonomi, IT, information, gästlägenheterna
  Sekreterare Karin Svärd 073 965 65 21 90 Information
  Ekonomi Rosita Lindqvist 076 809 50 44 86 Ekonomiansvarig, mark & trädgård
  Ledamöter Jimmy Jansson 073 880 70 55 102 Byggnader, mark & trädgård, brandskyddsansvarig
  Karl Adriansson 076 787 51 88 84 Byggnader, IT, information
  Monica Karåker 070 404 86 89 86 Ekonomi, gästlägenheterna, portombudsansvarig
  Sophia Loader 076 864 82 72 98 Byggnader, mark & trädgård, information
  Robin Arlekrans 010 442 15 88
  robin.arlekrans@hsb.se
  HSB representant

  Gemensam mailadress: styrelsen@brftranan.se

  Brf Tranans representanter i Minnebergs Samfällighetsförening:
  Ordinarie: Fredrik Nevenius, suppleant: Per-Anders Stenerös.

  Sammandrag från styrelsemöten >