• Vattenskador

  Var förberedd!

  Vattenskador skapar både ekonomiska problem och otrivsel i boendet. Vattenskador är kostsamma både för bostadsrättsinnehavaren och för bostadsrättsföreningen. Var därför alltid förutseende när det gäller vattenskador och gör vad du kan för att undvika att de uppstår.

  Tänk på att kontrollera följande:

  • Var sitter avstängningskranen för vatten i lägenheten?
  • Ta för vana att titta efter läckage under diskbänken (under rören), och hur det ser ut under diskmaskin, kyl/ frys.
  • Läcker det från något element? Rostfläckar?
  • Sitter klämringen fast i golvbrunnen på toaletterna så att mattkanten inte kryper upp?
  • Börjar det bli bubblor i mattan i badrummet?
  • Finns det mörka fläckar i parketten som du inte har sett tidigare?

  När olyckan är framme:

  Försök stänga av tillförsel av vatten, ställ något kärl under läckaget om det går.

  Ring felanmälan omgående. De har möjlighet att direkt söka fastighetsskötaren. Utanför normal arbetstid för fastighetsskötaren – ring till jouren. Numret står på anslagstavlan på entréplanet.

  När du har gjort så mycket du kan, ring ditt försäkringsbolag och gör en skadeanmälan även om du anser att du inte är vållande till skadan.

  Kontakta snarast förvaltaren eller förvaltningsassistenten.

  Förvaltaren och/eller en expert genomför en besiktning av skadeorsaken samt skadans omfattning och samlar in uppgifter från den boende.

  Föreningen åtgärdar det den har ansvar för. Huvudregeln är att föreningen vid en inträffad vattenskada skall stå för undersökning av skadans omfattning. Om det inte går att utesluta att det föreligger en skada på underliggande skikt bör föreningen också stå för utrivningen av ytskikten i den omfattning som behövs för att skadan skall kunna åtgärdas på ett fackmässigt sätt. Därefter skall föreningen genomföra en uttorkning av de delar som föreningen har underhålls- och reparationsansvar för, exempelvis bjälklag.

  När föreningen har genomfört dessa åtgärder samt reparerat det föreningen har ansvar för är det bostadsrättshavarens ansvar att återställa ytskikten. Den som har underhålls- och reparationsansvaret skall också betala uppkomna kostnader. Den slutliga kostnadsfördelningen kan bli beroende om skadan har vållats genom oaktsamhet eller uppsåt.

  Minneberg i december 2008

  Styrelsen för brf Tranan