• Samfälligheten

  Minneberg_3348Brf Tranan bildar tillsammans med Brf Svartvik, Brf Sandvik och Brf Tangen Minnebergs Samfällighet. Samfälligheten sköter främst frågor som rör vårt boende som är gemensamma för alla föreningarna: garagen, sopnedkasten med sopsugsystemet, kabelTV-anläggningen, grovsoprummet och panncentralen med uppvärmningen. Kostnaderna fördelas mellan föreningarna och beräknas efter föreningarnas storlek. Tranans del är 18,4%.

   

  Samfälligheten sköter bl.a:

  Vägar och parker:

  Samfälligheten håller med en enskild väg, som alla medlemmar får nyttja.

  Kabel-TV:

  Samfälligheten håller med ett kabeltv-nät som alla medlemmar kan nyttja.
  Det ingår analog TV och ett digitalt TV-kort utan avgift med utbudet Com Hem Small.

  Bredband / telefoni:

  Samfälligheten har ett avtal med Telenor som ger alla medlemmar Bredband 250 i lägenheten.

  Brunnar och vattennät, sophämtning, markskötsel:

  Samfälligheten ansvarar för markskötsel på gemensamma ytor, avlopp och sophämtning.

  Anläggningsbeslut:
  Anläggningsbeslut Minneberg ga 1 0180-A78-1986
  Anläggningsbeslut Minneberg ga 1 0180-A155-1992 grovsoprum

  Läs mer om Minnebergs Samfällighet >