• Föreningsstämma 9 maj 2019

  by  • 18 april, 2019 • Aktuellt

  Välkommen på Brf Tranans Föreningsstämma 2019!

  Tid: Torsdagen den 9 maj kl 19,00
  Plats: Samlingslokalen Badviken

  Kallelse med dagordning och årsredovisning delas ut till alla lägenheter under vecka 17.
  Under stämman kommer Robert Öberg, vår HSB-ekonom, att gå igenom och förklara 2018 års bokslut och budget, tillfälle för frågor finns.
  På fjolårets stämma tog vi ett första beslut om att anta nya stadgar, de delades då ut till alla lägenheter. Nya stadgar ska godkännas på två på varandra följande föreningsstämmor, och i år är det dags för ett ev. slutgiltigt beslut under punkt 24. Nedan kan du ladda hem stadgeförslaget som pdf, ändringarna mot tidigare stadgar är markerade med rött. Om du vill ha en utskrift av stadgeförslaget, kontakta någon i styrelsen.

  Hjärtligt välkommen, kaffe med dopp serveras.

  Stadgeförslag Brf Tranan >

  Årsredovisning 2018 >

  About