• About Tranan-Admin

  Stamspolning 12-22 september

  by  • 1 september, 2022 • Aktuellt

  Stamspolning kommer att utföras med start måndagen den 12 september. Stamspolningen utförs av GR Avloppsrensning på styrelsens uppdrag. OBS! Som boende i föreningen har du skyldighet att släppa in entreprenörer som Brf Tranan anlitat för tillsyn. Information om detta har delats ut till alla lägenheter och finns dessutom anslaget på anslagstavlorna. Om du inte...

  Read more →

  Nu startar arbetet med renovering av föreningens trapphus

  by  • 20 maj, 2022 • Aktuellt

  Styrelsen har nu efter mycket arbete skrivit kontrakt med Timblads Måleri AB för renovering av föreningens samtliga trapphus. Kontraktet med Timblads är i form av en totalentreprenad där Timblads åter sig att utföra samtliga arbeten som krävs för en fullständig renovering. De arbeten som skall utföras är följande: Målning av tak, väggar, dörrar (ej...

  Read more →

  Föreningsstämma 5 maj

  by  • 8 april, 2022 • Aktuellt

  Medlemmarna i Brf Tranan kallas till Föreningsstämma torsdag 5 maj Välkommen på Brf Tranans ordinarie föreningsstämma torsdagen den 5 maj kl 19.00 i samlingslokalen Badviken. Årsredovisning med kallelse och dagordning delas ut till alla lägenheter senast den 20 april 2022. Brf Tranans styrelse

  Read more →

  Avgiftshöjning januari 2022

  by  • 12 november, 2021 • Aktuellt

  Bästa medlem i brf Tranan! Som medlem i en bostadsrättsförening betalar medlemmarna en årsavgift till föreningen för att täcka de gemensamma kostnaderna för drift, skötsel och underhåll av föreningens fastigheter. För brf Tranans del betalar medlemmarna årsavgiften månadsvis via avier från HSB. Brf Tranans årsavgifter har varit oförändrade under lång tid, mer än 10...

  Read more →

  Cykelrensning – märk din cykel senast 14/11

  by  • 28 oktober, 2021 • Aktuellt

  Även i år har det varit väldigt fullt i många av våra cykelrum och en hel del dammiga och trasiga cyklar har tagit upp plats i onödan. Det står också många cyklar i ställen utomhus år efter år utan att någon använder dem. För att bli av med cyklar som inte används eller som...

  Read more →

  Trapphusrenovering

  by  • 28 oktober, 2021 • Aktuellt

  Slipning och rengöring av golv och trappor Som en första åtgärd av renoveringen av föreningens trapphus kommer slipning och rengöring av golv och trappor att utföras under perioden nov – dec 2021. Arbetet innebär att alla entrégolv kommer att maskinslipas och poleras medan övriga våningsplan och trappor kommer att maskinrengöras samt poleras. Skador och...

  Read more →

  Problem med porttelefonin

  by  • 21 oktober, 2021 • Aktuellt

  Pga ett större kabelfel så fungerar inte porttelefonerna i Tranan för närvarande. Tyvärr har vår teleleverantör meddelat att detta fel inte är åtgärdat förrän den 16/11. Styrelsen undersöker om det finns alternativa lösningar.

  Read more →

  Miljörummen stängda 13-17/9

  by  • 12 september, 2021 • Aktuellt

  Mellan den 13–17 september kommer miljörummen att vara tillfälligt stängda för uppdatering. Våra före detta returpappersrum på Svartviksslingan 49 och 51 blir nu Miljörum där vi fokuserar på återvinning av papper och tidningar samt mindre elektronik. Minnebergs Samfällighetsförening vill med uppdateringen göra det trevligare och enklare för dig att sortera rätt. Därför kommer rummen...

  Read more →

  Kanalrensning och OVK-besiktning

  by  • 10 september, 2021 • Aktuellt

  Som styrelsen tidigare meddelat så kommer en kanalrensning av alla ventilationskanaler och en OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) att utföras i Tranan under hösten. Både kanal-rensningen och OVK-besiktningen kommer att utföras av Höijs Ventilations AB. Kanalrensning Enligt rekommendationerna bör en kanalrensning ske regelbundet och fram till 2004 var det ett lagkrav. Någon kanalrensning har inte gjorts...

  Read more →

  Rapport från Extra Föreningsstämman 2/9 2021

  by  • 8 september, 2021 • Aktuellt

  Den 2 september hölls en extra föreningsstämma som endast tog upp frågan om utbyggnad av garage P2. Hela 59 medlemmar hade utnyttjat möjligheten att poströsta och 19 var på plats fysiskt under stämman. Efter omröstning och räkning av poströsterna konstaterades att Brf Tranan säger nej till garageutbyggnaden med tydlig majoritet, 57 var emot förslaget...

  Read more →