• About Tranan-Admin

  Avgiftshöjning januari 2022

  by  • 12 november, 2021 • Aktuellt

  Bästa medlem i brf Tranan! Som medlem i en bostadsrättsförening betalar medlemmarna en årsavgift till föreningen för att täcka de gemensamma kostnaderna för drift, skötsel och underhåll av föreningens fastigheter. För brf Tranans del betalar medlemmarna årsavgiften månadsvis via avier från HSB. Brf Tranans årsavgifter har varit oförändrade under lång tid, mer än 10...

  Read more →

  Cykelrensning – märk din cykel senast 14/11

  by  • 28 oktober, 2021 • Aktuellt

  Även i år har det varit väldigt fullt i många av våra cykelrum och en hel del dammiga och trasiga cyklar har tagit upp plats i onödan. Det står också många cyklar i ställen utomhus år efter år utan att någon använder dem. För att bli av med cyklar som inte används eller som...

  Read more →

  Trapphusrenovering

  by  • 28 oktober, 2021 • Aktuellt

  Slipning och rengöring av golv och trappor Som en första åtgärd av renoveringen av föreningens trapphus kommer slipning och rengöring av golv och trappor att utföras under perioden nov – dec 2021. Arbetet innebär att alla entrégolv kommer att maskinslipas och poleras medan övriga våningsplan och trappor kommer att maskinrengöras samt poleras. Skador och...

  Read more →

  Problem med porttelefonin

  by  • 21 oktober, 2021 • Aktuellt

  Pga ett större kabelfel så fungerar inte porttelefonerna i Tranan för närvarande. Tyvärr har vår teleleverantör meddelat att detta fel inte är åtgärdat förrän den 16/11. Styrelsen undersöker om det finns alternativa lösningar.

  Read more →

  Miljörummen stängda 13-17/9

  by  • 12 september, 2021 • Aktuellt

  Mellan den 13–17 september kommer miljörummen att vara tillfälligt stängda för uppdatering. Våra före detta returpappersrum på Svartviksslingan 49 och 51 blir nu Miljörum där vi fokuserar på återvinning av papper och tidningar samt mindre elektronik. Minnebergs Samfällighetsförening vill med uppdateringen göra det trevligare och enklare för dig att sortera rätt. Därför kommer rummen...

  Read more →

  Kanalrensning och OVK-besiktning

  by  • 10 september, 2021 • Aktuellt

  Som styrelsen tidigare meddelat så kommer en kanalrensning av alla ventilationskanaler och en OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) att utföras i Tranan under hösten. Både kanal-rensningen och OVK-besiktningen kommer att utföras av Höijs Ventilations AB. Kanalrensning Enligt rekommendationerna bör en kanalrensning ske regelbundet och fram till 2004 var det ett lagkrav. Någon kanalrensning har inte gjorts...

  Read more →

  Rapport från Extra Föreningsstämman 2/9 2021

  by  • 8 september, 2021 • Aktuellt

  Den 2 september hölls en extra föreningsstämma som endast tog upp frågan om utbyggnad av garage P2. Hela 59 medlemmar hade utnyttjat möjligheten att poströsta och 19 var på plats fysiskt under stämman. Efter omröstning och räkning av poströsterna konstaterades att Brf Tranan säger nej till garageutbyggnaden med tydlig majoritet, 57 var emot förslaget...

  Read more →

  OVK-kontroll

  by  • 10 juni, 2021 • Aktuellt

  I höst är det dags för OVK i Tranan. OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och utförs vart sjätte år. Då kontrolleras att ventilationen i lägenheterna uppfyller lagskriven standard och fungerar som den ska. I år kommer vi också att passa på att rensa kanalerna. OVK-kontrollen startar i oktober runt vecka 40. Avisering sker innan...

  Read more →

  Målning av plåtdetaljer i tegelfasaden

  by  • 10 juni, 2021 • Aktuellt

  Under juni – juli 2021 kommer målning av fönster, fönster­bleck, skärmtak och fasadlister m.m. på våning 1 och 2 av byggnaden Svartviksslingan 82, 84 och 86 utföras. Endast målning av plåt­detaljer som ligger i tegelfasaden berörs. Fönster ovanför tegelfasaden berörs alltså inte. Arbetet kommer att utföras av firman Expatia AB. För att förenkla för...

  Read more →

  Information från styrelsen december 2020

  by  • 14 december, 2020 • Aktuellt

  Under normala omständigheter brukar styrelsen i Brf Tranan varje år under hösten bjuda in alla medlemmar i föreningen till dels ett informationsmöte och dels en mingel/glögg/grill-kväll. P.g.a. coronapandemin har det i år inte blivit något av detta. Istället följer nedan en allmän sammanfattning av vad som hänt i föreningen under 2020 samt information om...

  Read more →