• Avgiftshöjning 1 januari 2024

    by  • 1 november, 2023 • Aktuellt

    Styrelsen har beslutat att höja avgifterna med 5 % den 1 januari 2024. Samtidigt så skriver styrelsen upp sina justeringsplaner, och preliminärt kommer avgifterna höjas med 5 % årligen för att möta ökade kostnader. När styrelsen ser att utgifterna
    stabiliserats, kommer avgiftshöjningen återgå till 2 %, vilket motsvarar den förväntade inflationen.

    Brf Tranans styrelse

    About