• Kallelse till föreningsstämma 2 maj 2024

  by  • 18 april, 2024 • Aktuellt

  Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Tranan nr 259 i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

  Tid: Torsdag den 2 maj 2023 kl. 19.00
  Plats: Lokalen Badviken, Svartviksslingan 17
  Förtäring: Vi bjuder fika från kl. 18.30

  Kallelse med dagordning har delats ut till alla lägenheter.

  Årsredovisning 2023, pdf.fil >
  Vid stämman finns tryckt Årsredovisningen på plats, hör av dig till styrelsen om du vill ha en utskrift innan dess.

  Brf Tranans styrelse

  About