• Föreningsstämma 7 maj

  by  • 17 april, 2020 • Aktuellt

  Medlemmarna i Brf Tranan kallas till

  Föreningsstämma torsdag 7 maj

  kl 19.00 i Badviken, Svartviksslingan 17

  För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma.
  Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna. Den nya lagen medger dessutom att ett ombud kan företräda fler än en medlem.

  Styrelsen i HSB brf Tranan har vid sitt styrelsemöte den 15 april 2020 beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning., samt att ombud kan företräda fler än en medlem.

  Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

  Årsredovisning, kallelse med dagordning, information om hur du poströstar och formulär för poströstning delas ut till alla lägenheter senast den 23 april.

  Brf Tranans styrelse

  About