• Information från styrelsen december 2020

  by  • 14 december, 2020 • Aktuellt

  Under normala omständigheter brukar styrelsen i Brf Tranan varje år under hösten bjuda in alla medlemmar i föreningen till dels ett informationsmöte och dels en mingel/glögg/grill-kväll. P.g.a. coronapandemin har det i år inte blivit något av detta. Istället följer nedan en allmän sammanfattning av vad som hänt i föreningen under 2020 samt information om vad styrelsen planerar för 2021.

  Vad har hänt under 2020?

  Ekonomiskt har den största posten varit byte/renovering av hydraulhissarna på Svartviksslingan 82, 90 och 102. I och med denna åtgärd är nu samtliga hissar bytta/renoverade. Detta arbete har naturligtvis påverkat föreningens likviditet men eftersom det varit planerat sedan länge har föreningens ekonomi inte störts på ett oplanerat sätt.
  Som vi hoppas att alla medlemmar har noterat så har den utvändiga belysningen längs föreningens gångvägar äntligen blivit bytt. Det tog lite längre tid än beräknat att genomföra dels för att hitta en bra modell men också för att leveranstiden blev längre än planerat.
  Under året har vi även målat plåtdetaljer i tegelfasaden (fönster, skärmtak över entréer, plåtbetäckning av överkant på tegelfasad) på Svartviksslingan 94. En stor del av dessa plåtdetaljer var i dåligt skick med gammal färg som flagnade.
  En rad mindre åtgärder har också genomförts såsom fortsatt målning av spaljéer vid uteplatser,
  omläggning av en del rabatter, byte av viss tvättstugeutrustning.
  För perioden januari till oktober 2020 har föreningen inte haft någon vattenskada, vilket är ovanligt. Normalt brukar det uppstå åtminstone några vattenskador varje år.

  Höjning av enhetspris för el

  Brf Tranan tillämpar sedan lång tid tillbaka individuell mätning och debitering (IMD) av elförbrukning. Som vi tidigare har informerat om har styrelsen beslutat att höja priset per kwh från tidigare 1,42 kr/kwh till 1,65 kr/kwh (priset inkluderar samtliga kostnader såsom förbrukning, fast och rörliga nätavgifter, effektavgift, energiskatt och moms). Ändringen gäller elförbrukningen fr.o.m. augusti 2020 och kommer att synas på månadsavierna fr.o.m. januari 2021. Beloppet på månadsavierna kommer att vara uppdelat på två poster, dels en för priset exkl. moms och dels ett momsbelopp.

  OVK

  Styrelsen hade sedan förra året planerat för att genomföra en OVK dvs. en besiktning/kontroll av föreningens ventilationssystem under 2020. Detta kräver tillträde till samtliga lägenheter. Men p.g.a. coronapandemin beslöt styrelsen i våras att senarelägga OVKn då vi antog att många boende inte är särskilt roade av att släppa in besiktningspersonal i sina lägenheter p.g.a. risken för smittspridning.
  I dagarna håller vi på med en upphandling av lämplig firma att genomföra OVKn och det troliga är att arbetet kommer att utföras under 2021.

  Vad planerar styrelsen att genomföra under 2021?

  Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som har fått till uppgift att planera för renovering/uppfräschning av samtliga trapphus. Styrelsen räknar med att kunna göra en upphandling under 2021. Själva arbetet beräknas utföras delvis under 2021 med huvuddelen under 2022.
  Renoveringen omfattar målning av väggar, tak och dörrar (inte lgh-dörrar), rengöring, slipning av golvytor, se över belysning, ev. byte av anslagstavlor, m.m.
  Vi räknar med att under 2021 fortsätta med målning av vissa plåtdetaljer i tegelfasaderna (skärmtak, m.m.), fortsätta bytet av ruttna spaljéer och genomföra OVKn.

  Föreningens ekonomi

  Föreningens ekonomi är fortfarande god. Under året har styrelsen omförhandlat samt omstrukturerat några av föreningens lån vilket medför att räntekostnaderna har kunnat sänkas ytterligare. Snitträntan på föreningens lån ligger f.n. på 0,59%.
  Likviditeten är god trots stora utbetalningar i samband renovering av tre hissar i början av året.
  Vid styrelsemötet den 18 november tog styrelsen beslut om budget för 2021. Någon förändring av årsavgifterna är i dagsläget inte aktuellt men styrelsen vill ändå flagga för att en avgiftshöjning kan komma under de närmaste 2-3 åren. Underhållsbehovet ökar i och med att föreningens fastigheter blir äldre och detta måste man ha med i den långsiktiga planeringen av föreningens ekonomi. Avgifterna har varit oförändrade under mer än 10 år.

  God Jul och Gott Nytt År!
  önskar styrelsen i Brf Tranan

  About