• Kanalrensning och OVK-besiktning

  by  • 10 september, 2021 • Aktuellt

  Som styrelsen tidigare meddelat så kommer en kanalrensning av alla ventilationskanaler och en OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) att utföras i Tranan under hösten. Både kanal-rensningen och OVK-besiktningen kommer att utföras av Höijs Ventilations AB.

  Kanalrensning
  Enligt rekommendationerna bör en kanalrensning ske regelbundet och fram till 2004 var det ett lagkrav. Någon kanalrensning har inte gjorts i Tranan sedan lagkravet togs bort. Rena kanaler ger förbättrad boendekvalitet genom bättre ventilationen och sparar dessutom energi. För dig som lägenhetsinnehavare innebär det att du måste ge Höijs Ventilations AB tillträde till din bostad vid ett tillfälle för att möjliggöra kanalrensningen.
  Kanalrensningen sker mellan den 20 september (vecka 38) och 5 oktober (vecka 40).

  OVK-besiktning
  Alla bostadsrättsföreningar bör genomföra en OVK-besiktning vart sjätte år. Då kontrolleras att ventilationen fungerar som den ska i lägenheter och vissa andra utrymmen. Kontrollen i Tranan skulle genomförts 2020 men fick skjutas upp på grund av pandemin. Det är därför hög tid nu.

  För dig som lägenhetsinnehavare innebär det att du vid två tillfällen måste ge Höijs Ventilations AB tillträde till din bostad för att de vid det första besöket ska kunna rensa ventilationskanalerna i lägenheten och vid det andra besöket göra en besiktning av själva ventilationen. I samband med besiktningen görs, om det finns anledning till det, små justeringar av ventilationen i spiskåpor och badrumsspjäll.
  OVK-besiktning sker mellan den 6 oktober (vecka 40) och 30 oktober (vecka 43).

  Tillträde
  Höijs Ventilations AB kommer att avisera varje lägenhetsinnehavare om vilken dag de behöver tillträde till lägenheten med instruktioner till dig som lägenhetsinnehavare. Detta gäller vid samtliga besök. Att släppa in av föreningen anlitade hantverkare är en skyldighet som alla bostadsrättshavare har och det gäller även den som hyr i andra hand eller bor i någon av kommunens lägenheter.

  Om du missar att släppa in Höijs Ventilation AB
  Missar du att ge Höijs Ventilation AB tillträde till din lägenhet den första aviserade tiden, sker en avisering om en ny tid. Om du missat det första tillfället och inte heller kan bereda tillträde till lägenheten vid det andra tillfället så har styrelsen beslutat att innehavaren får stå för de extra kostnaderna för alla extra försök (750 kronor inkl. moms per besök). Detta gäller samtliga lägenheter och oavsett skäl.

  Nedslag/brister
  Om din lägenhet skulle ha brister i ventilationen kommer detta att meddelas dig och det åligger innehavaren att åtgärda bristerna snarast. Om inte bristerna åtgärdas inom rimlig tid kan föreningen komma att genomföra det på innehavarens bekostnad.

  Inför besöket
  Det allra vanligaste nedslaget är igensatta tilluftsdon (de ventiler som sitter ovanför fönstren) eller igensatta frånluftsdon (ventilerna i badrummet). Se över och gör rent filtren inför besöken. Filter finns att köpa på Panncentralen och bör bytas varje år. Om du inte kan göra det själv så kan fastighetsskötarna utföra detta.

  Tack på förhand för ett smidigt samarbete! Styrelsen BRF Tranan

  About