• Motioner till Föreningsstämman

    by  • 10 februari, 2017 • Aktuellt

    Om du vill lämna in en motion till Brf Tranans Föreningsstämma, så ska den vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. Motionen ska vara skriftlig och kan skickas in via mail till styrelsen@brftranan.se eller lämnas till någon i styrelsen, se anslag i portarna.

    Föreningsstämman hålls torsdagen den 4 maj kl 19.00 i samlingslokalen Badviken.

    About