• Nu startar arbetet med renovering av föreningens trapphus

  by  • 20 maj, 2022 • Aktuellt

  Styrelsen har nu efter mycket arbete skrivit kontrakt med Timblads Måleri AB för renovering av föreningens samtliga trapphus. Kontraktet med Timblads är i form av en totalentreprenad där Timblads åter sig att utföra samtliga arbeten som krävs för en fullständig renovering.

  De arbeten som skall utföras är följande:

  • Målning av tak, väggar, dörrar (ej lägenhetsdörrar) och fönster
  • Byte av undertak i alla entréer
  • Ny belysning i undertaken i entréerna
  • Delvis ny annan belysning
  • Installation av nödbelysning
  • Översyn av alla kabeldragning i trapphusen med byte av kabellister
  • Reparation av skador
  • Byte av alla skyltar på dörrar (ej lägenhetsdörrar)
  • Nya anslagstavlor

  Utförandet kommer att delas upp i två etapper. Etapp 1 kommer att start redan i slutet av maj månad och pågår under sommaren. I denna etapp kommer undertaken i entréerna bytas mot nya med infälld belysning i undertaken, installation av nödbelysning, översyn av kabellister, m.fl. elarbeten samt reparation av skador. Etapp 1 startar i 82:an i slutet av maj och därefter följer övriga trapphus i nummerordning.

  Etapp 2 kommer att starta i september och pågår till mitten av december då samtliga arbeten skall vara färdiga. I denna etapp utförs alla målningsarbeten, montering av skyltar på dörrar, montering av anslagstavlor, m.m. Även denna etapp startar i 82:an och därefter följer övriga trapphus.

  Arbetena kommer att utföras vardagar kl. 07:00 – 17:00. Inga störande arbeten före kl. 08:00 eller efter kl. 17:00.

  Föreningens kontaktperson för renoveringsarbetena är Per-Anders Stenerös.

  Brf Tranans styrelse

  About