• Rapport från Tranans stämma 7 maj

  by  • 20 maj, 2020 • Aktuellt

  Torsdagen den 7 maj hölls Brf Tranans Föreningsstämma som planerat. Styrelsen beslöt på ett extra styrelsemöte den 15 april att inte skjuta fram datumet för stämman och att tillåta poströstning.

  Årsredovisningen delades ut tillsammans med ett Poströstningsformulär till alla lägenheter. Styrelsen hoppades att många skulle ta chansen att tycka till via formuläret, men tyvärr var det bara 22 poströster som kom in. På själva stämman var det sju personer närvarande, förutom stämmoordförande Fred Åkesson från HSB Stockholm.

  Poströsterna räknades innan stämman och en övervägande majoritet hade röstat ja på alla frågor. På stämman gicks dagordningens punkter igenom, och klubbades. Under punkt 16, Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter, ändrade stämman till att det ska vara högst åtta leda­möter. Thomas Lindgren med­delade på stämman att han inte ställer upp till omval.

  Till styrelsens ordförande valdes Per Anders Stenerös.

  Till ledamöter för styrelsen valdes:
  Fredrik Nevenius omval 2 år
  Karin Svärd omval 2 år
  Rosita Lindqvist omval 2 år
  Jimmy Jansson nyval 2 år
  Eva Kågestedt kvarstår 1 år Per-Anders Stenerös kvarstår 1 år
  Inga-Lill Carlén kvarstår 1 år

  Som revisorer valdes:
  Magnus Ersbacken som ordinarie revisor samt Berit Jormell som suppleant.

  Till valberedningen valdes:
  Arne Kågestedt, Inge Blom och Thomas Kihlberg.

  På stämman avtackades de av­gående ledamöterna Thomas Lindgren och Lena Britz med blommor, varsin present och applåder. Även Fred Åkesson från HSB, som ställt upp som stämmoordförande fick en blombukett.

  Protokollet från föreningsstämman är publicerat på hemsidan, om du vill ha en utskrift, kontakta någon i styrelsen.

  Direkt efter Föreningsstämman höll styrelsen ett konstituerande möte via Microsoft Teams. Där fördelades arbetsuppgifterna för det kommande verksamhetsåret. På anslagstavlorna och under Brf Tranan/styrelse finns en lista med vilka uppgifter var och en ansvarar för.

  About