• Föreningsstämma 9 maj 2019

  by  • 15 januari, 2019 • Aktuellt

  Torsdagen den 9 maj kl 19.00 i Badviken är det dags för Brf Tranans Föreningsstämma. Om du har någon fråga som du vill ta upp på stämman, så ska du skriva en motion. Motioner ska vara styrelsen tillhanda skrifligen senast den 28 februari, per brev eller till styrelsen@brftranan.se.

  Kallelse med dagordning och årsredovisning delas ut till alla lägenheter senast två veckor innan Föreningsstämman.

  Välkommen!
  Brf Tranans styrelse

  About