• Informationsmöte om renoveringen av gården Svartviksslingan 82-86

  by  • 18 november, 2016 • Aktuellt

  Tisdagen den 22 november kl 19.00 presenterar styrelsen förslaget på hur gården kommer att se ut. Då har du som bor runt gården, och även andra intresserade i Tranan, möjlighet att tycka till och komma med önskemål på utformningen.

  Välkommen till styrelserummet, Svartviksslingan 86, 1 trappa

  Allt eftersom cyklandet har ökat kraftigt under de senaste åren så har också ­efterfrågan på cykelparkering i vårt område ökat. Svartviksslingan 82 och 84 har inga cykelrum utan de flesta ställer sina cyklar på gården mellan husen. Där finns ett begränsat antal cykel­platser men de boende har efterfrågat mer plats för ­parkering av cyklar sedan flera år tillbaka.

  När styrelsen började titta på detta upptäckte vi snart att det nog är dags för en helrenovering av gården. Många av växterna behöver bytas ut, några träd är på väg att dö, m.m.
  I början av sommaren 2016 kallades de som bor runt gården till ett möte för att lyssna av deras synpunkter på utformning av gården. Därefter anlitade vi en trädgårdsutformare från HSB, som nu har tagit fram ett förslag till utformning. I stora drag innebär detta förslag fler cykelplatser, att sandlåda och uteplats görs om, alla växter byts ut, ny markbeläggning i form av plattor i olika storlekar samt en del asfalt. Befintliga häckar runt lägenheternas uteplatser behålls dock som de är idag.

  Den 22 november kommer styrelsen att kalla till ett möte för att lyssna av de boendes synpunkter på för­slaget till utformning. Mötet är kl 19.00 i styrelserummet på Svartviksslingan 86, 1 tr. I första hand vänder vi oss till de som bor på Svartviksslingan 82-86 men naturligtvis är alla medlemmar välkomna att lämna synpunkter.
  Nästa steg blir att revidera förslaget med hänsyn till de synpunkter som kommit fram från styrelse och medlemmar.
  Styrelsen måste i detta läge också se över ekonomin och hur ombyggnaden av gården kan läggas in i nästa års budget.

  Under vintern kommer vi att ta in flera anbud på utförandet. Arbetet räknar vi med att kunna genomföra under våren eller sommaren 2017. Arbetet kommer naturligtvis medföra störningar för de som bor runt gården, men det får vi acceptera. Självfallet ska vi tillsammans med utvald entreprenör försöka minimera tiden för genomförandet så långt det går.

  About