• Rapport från Informationsmötet

  by  • 16 december, 2019 • Aktuellt

  Information till föreningens ­medlemmar sker dels genom före­ningens hemsida, via Minnebergsbladet (tidigare Trananbladet), med anslag i trappuppgångar men också genom informationsmöten under hösten varje år till vilket alla medlemmar i Tranan är välkomna.
  I år hade vi mötet den 21 november i Badvikens lokal. Ett drygt 30-tal av föreningens 218 medlemmar dök upp. Föreningen bjöd på glögg, kaffe, lussekatter och pepparkakor.
  Föreningens ordförande Per-Anders Stenerös informerade om föreningens ekonomi, vad som har genomförts under det gångna året och vad som styrelsen planerar för 2020. Fredrik Nevenius informerade om samfällighetens aktivi­teter.
  Föreningens ekonomi är fort­farande god, varför styrelsen bedömer att månadsavgifterna inte behöver höjas utan kvarstår oförändrade. Omförhandling av flera av föreningens lån gjordes under hösten och resulterade i kraftigt sänkta räntekostnader.
  Av de större åtgärder som har genomförts under 2019 kan nämnas modernisering av två hissar.
  Vidare kan nämnas att Brf Tranan tillsammans med de övriga tre föreningarna och Minnebergs Samfällighet under året har för­-
  handlat fram nya avtal med HSB för Fastighetsförvaltning, Fastighetsskötsel, Ekonomihantering samt skötsel av Utemiljön. De nya avtalen gäller fr.o.m. 2020-01-01 och 4 år framåt.
  Det kommande året kommer de tre återstående hissarna att moderniseras. Vidare planerar styrelsen att under 2020 genomföra en OVK dvs. en kontroll av ventilationen i varje lägenhet. Detta är en åtgärd som enligt lag skall utföras vart 6:e år.
  Kvällen avslutades med en frågestund.

  About